اهداف کنفرانس

تعداد بازدید 1323  • آسیب شناسی سلامت روانی خانواده و ارائه آموزش در زمینه راهکارهای مقابله‌ای در این زمینه
  • ترویج روان شناسی علمی در کشور و زمینه سلامت اجتماعی
  • آسیب‌های اجتماعی و روان شناختی 
  • ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی در حوزه سلامت اجتماعی
  • آسیب‌های اجتماعی و روان شناختی
  • تبادل اطلاعات در زمینه آسیب‌های اجتماعی و روان شناختی در میان متخصصان