تخت جمشید

تعداد بازدید 1183برگ زرینی از تمدن و فرهنگ ایران باستان


تخت جمشید یا پارسه نام یکی از شهر های ایران باستان است که طی سالیان پایتخت با شکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان هخامنشیان بوده است. تخت جمشید به دستور داریوش بنا گذاشته شده و در زمان خشایارشا و اردشیر اول گسترش پیدا کرده. البته این روند هرگز متوقف نشده و تا آخردوره هخامنشی نیز گسترش پیدا میکرده، به طوری که امروزه بخش هایی وجود دارد که انگار تکمیل نشده بودند.


نام تخت جمشید در زمان ساخت، پارسه به معنای شهر پارس بوده و یونانیان باستان آن را پرسپولیس به معنای شهر پارسه میخواندند شاید در دیگر نقاط جهان نیز، کاخ های قدیمی با شکوه از هزاران سال پیش باقی مانده باشد ولی در این بین تخت جمشید ویژگی هایی دارد که آن را متمایز و بی نظیر می کند. نظیراین که در سنگ نبشته ها، لوح ها، تندیس ها هرگز نمادی از جنگ و خشونت و خونریزی وجود ندارد و همه به صلح و دوستی میان اقوام و ملل اشاره دارد. تخت جمشید با استفاده از برده و با به زور کار کردن افراد ساخته نشده، بلکه کارگران حقوق دریافت می کردند و درساخت کاخ مشارکت داشتند، در  2500سال پیش، زنان و مردان حقوق برابر دریافت می کردند که این حقیقتا بی نظیر است. تخت جمشید تنها کاخی زیبا برای پادشاه نبود، بلکه وسیله ای برای رساندن پیام و نمایانگر تفکر و هنر مردم ایران باستان بود به طوری که در کمال شگفتی به دستور داریوش لوح هایی از طلا و نقره درعمق کاخ هایی مثل آپادانا قرار گرفت تا آیندگان روزی آن ها را بخوانند، پیام آن ها را دریافت کنند و از والا بودن تفکرو تمدن و هنر گذشتگان خود شگفت زده شوند.