سخن دبیر علمی

تعداد بازدید 1135 

سخن دبیر علمی

ایزد منان را سپاس که فرصتی دو باره فراهم شد تا بتوانیم گامی در راه بهبود و ارتقاء سلامت جامعه برداریم. هیچ نعمتی بالاتر از سلامت جسمی و روانی افراد جامعه نیست. کوچکترین واحد جامعه خانواده است و سبک زندگی خانواده نقش بسیار حیاتی در سلامت خانواده و جامعه ایفا می کند. محور دومین همایش ملی روانشناسی و سلامت، سبک زندگی است که با ابعاد مختلفی از جمله مبانی اخلاقی، معنویت، فرهنگ و سلامت جسمانی و روانی ارتباط نزدیک دارد. این همایش به همت اساتید روانشناسی و تعلیم و تربیت و با همکاری دانشجویان دانشگاه بزرگ شیراز در تاریخ 20 و 21 آبان ماه سال 1399 در دانشگاه شیراز برگزار می گردد. هدف از برگزاری این همایش ارایه یافته های نوین در حوزه سلامت و سبک زندگی و باز بینی ، نقد و به روز رسانی تجربیات قبلی در این حوزه می باشد. بعلاوه تبادل تجربیات محققین، دانشجویان و خانواده ها در محور های همایش از جمله اهداف برگزاری همایش است. با توجه به موارد فوق کمیته علمی همایش از کلیه پژوهشگران، اساتید و کارگزاران سلامت دعوت می نماید تا با ارسال مقالات علمی خود این همایش را یاری نمایند تا شاهد برگزاری با شکوه آن باشیم. همچنین در جوار این همایش کارگاه هایی جهت ارتقاء دانش و آگاهی های عمومی و تخصصی برای علاقمندان به حوزه روانشناسی سلامت و سبک زندگی برگزار خواهد گردید. لذا از صاحب نظران و متخصصین برای ارایه طرح پیشنهادی کارگاه و از همه سازمانهای مردمی و دولتی برای شرکت در کارگاههای ارایه شده دعوت به عمل می آید.

 

                                                                                                                        دبیر علمی همایش

                                                                                                                         دکتر محمد خیّر