اعضای کمیته علمی

تعداد بازدید 2289دکتر محمد خیر / دبیر علمی - دانشگاه شیراز

دکتر مهدی رضا سرافراز / دبیر اجرایی - دانشگاه شیراز

دکتر حبیب هادیان فرد / دانشگاه شیراز

دکتر بابک شمشیری / دانشگاه شیراز

دکتر فرهاد خرمایی / دانشگاه شیراز

دکتر جواد ملازاده / دانشگاه شیراز​​​​​​​

دکتر فریده یوسفی / دانشگاه شیراز

دکتر راضیه شیخ الاسلامی / دانشگاه شیراز

دکتر محبوبه فولادچنگ / دانشگاه شیراز

دکتر شهلا البرزی / دانشگاه شیراز

دکتر فریبا خوشبخت / دانشگاه شیراز

دکتر محبوبه البرزی / دانشگاه شیراز

دکتر دیبا سیف / دانشگاه شیراز

دکتر ستاره شجاعی / دانشگاه شیراز

​​​​​​​دکتر حلیمه عنایت / دانشگاه شیراز

دکتر مجید موحد / دانشگاه شیراز​​​​​​​

دکتر بهرام جوکار / دانشگاه شیراز

دکتر سمیه ساداتی / دانشگاه شیراز

دکتر سوسن جباری / دانشگاه شیراز

دکتر قربان همتی علمدارلو / دانشگاه شیراز

دکتر حبیب احمدی / دانشگاه شیراز

دکتر محمد علی گودرزی / دانشگاه شیراز

دکتر مرتضی لطیفیان دانشگاه شیراز

دکتر اسکندر رحیمی / دانشگاه شیراز

​​​​​​​دکتر مریم شفیعی سروستانی / دانشگاه شیراز

دکتر سید محمد رضا تقوی / دانشگاه شیراز​​​​​​​

دکتر امیر هوشنگ مهریار / دانشگاه شیراز

دکتر نورالله محمدی / دانشگاه شیراز

دکتر عبدالعزیز افلاک سیر / دانشگاه شیراز

دکتر چنگیز رحیمی / دانشگاه شیراز

دکتر لعیا بشاش / دانشگاه شیراز

دکتر مسعود حسینچاری / دانشگاه شیراز

دکتر الهه حجازی / دانشگاه تهران

دکتر احمدبه پژوه / دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی افروز / دانشگاه تهران

دکتر پروین کدیور / دانشگاه خوارزمی​​​​​​​

دکتر علیرضا مرادی / دانشگاه خوارزمی

دکتر پورشریفی / دانشگاه علوم بهزیستی

دکتر پرویز آزاد فلاح / دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی فتحی آشتیانی / دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دکتر علی مشهدی / دانشگاه مشهد

دکتر حمید رضا آقا محمدیان / دانشگاه مشهد

دکتر ابوالفضل غفاری / دانشگاه مشهد

دکتر ایمان الله بیگدلی / دانشگاه مشهد

دکتر جواد صالحی / دانشگاه مشهد

دکتر زهره سپهری شاملو / دانشگاه مشهد

دکتر سید علی کیمیایی / دانشگاه مشهد

دکتر سید امین امین یزدی / دانشگاه مشهد

دکتر بهرامعلی قنبری / دانشگاه مشهد

دکتر مرضیه صادق زاده / دانشگاه سلمان فارسی

دکتر مسلم عباسی / دانشگاه سلمان فارسی

دکتر نظام الدین قاسمی / دانشگاه سلمان فارسی

دکتر لیلا شاملی / دانشگاه سلمان فارسی

​​​​​​​دکتر ابوذر خسروی / دانشگاه سلمان فارسی

دکتر علی رضا عظیم پور / دانشگاه سلمان فارسی

دکتر اکبر رهنما / دانشگاه شاهد تهران

دکتر حمید یعقوبی / دانشگاه شاهد

دکتر محمد نریمانی / دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حبی / دانشگاه امام حسین

دکتر غلامرضا رجبی / دانشگاه اهواز

دکتر مصطفی محسنی / مسئول محترم دفتر مشاوره اداره کل بهزیستی استان فارس​​​​​​​​​​​​​​

دکتر محمدرضا بردیده / دانشگاه آزاد

​​​​​​​دکتر علی ناصری / دانشگاه آزاد

دکتر حجت الله جاویدی / دانشگاه آزاد 

دکتر علیرضا انوری / دانشگاه آزاد

دکتر مسعود فضیلت پور / دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر امین الله فاضل / مجتمع آموزشی احسان

دکتر منصوره سادات صادقی / سرپرست دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم

دکتر آرش مانی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر اسماعیل سلطانی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر ایلناز چوهدری / دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر غلامرضا ده بزرگی / دانشگاه علوم پزشکی شیراز