جزییات خبر

عنوان گام اساسى جهت برگزارى همایش ملى روان شناسى و سلامت دانشگاه شیراز
تاریخ درج سه شنبه ١٥ آبان ١٣٩٧

متن خبر


در تاریخ ١٣/ ٩/ ١٣٩٦ با حضور رئیس محترم دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى دانشگاه شیراز، جناب آقاى دکتر شمشیرى و اعضاى محترم هیئت علمى بخش های روان شناسى بالینى و تربیتى، جلسه ی تصمیم گیری در خصوص برگزارى همایش ملى روان شناسى و سلامت تشکیل شد.

 شرکت کنندگان در جلسه جناب آقایان دکتر تقوى، دکتر افلاک سیر، دکتر هادیان فرد، دکتر ایمانى، دکتر ملازاده، دکتر گودرزى، دکتر خرمایى، دکتر سرافراز و خانم ها دکتر شیخ الاسلامى ، دکتر فولاد چنگ و دکتر یوسفى، در رابطه با مسائل و مشکلات جامعه و نقش آفرینی موثرتر دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز در زمینه های یاد شده، بحث و تبادل نظر نمودند. در نهایت، به منظور کمک به حل مشکلات و معضلات اجتماعى و بومى در حوزه هاى مورد بحث، با اتفاق نظر اعضای حاضر، تصمیم به برگزاری همایش ملى روان شناسى و سلامت در دانشگاه شیراز گرفته شد. هم چنین حاضران تاکید نمودند که محورهای همایش مذکور علاوه بر علمی بودن، بایستی کاربردی نیز باشند.

در این جلسه، جناب آقاى دکتر حبیب هادیان فرد به عنوان دبیر علمى و جناب آقاى دکتر مهدى رضا سرافراز به عنوان دبیر اجرایى همایش انتخاب شدند.